REFERANSER

Jeg har mange spennende kunder, store og små – referanser fra gode og faste oppdragsgivere oppgis gjerne. Under finner du i tillegg uttalelser fra et par faste, gode samarbeidspartnere. 


KLP
KLP har siden lanseringen vært sponsor for TV2-programmet «Hver gang vi møtes» og har gjennom sponsoratet hatt konkurransen Smil! Du er på jobb. KLP har over lengre tid samarbeidet med StrandHouse og Marianne Smeby Strand, herunder planlegging, oppfølging og ansvar for all presse og redaksjonelt opplegg. I henhold til oppdraget har Strand jobbet ut mot KLPs målgruppe gjennom alle faser fra produksjon og lansering, til gjennomføring og avslutning og konserter med artister fra Hver gang vi møtes.

KLP har i konkurransen oppnådd en overveldende respons og oppmerksomhet rundt Smil! Du er på jobb, og StrandHouse har bidratt til gode saker og oppmerksomhet i ulike kanaler og i media rundt omkring i hele landet, som igjen har bidratt til å skape kjennskap til KLP både i befolkningen generelt og hos selskapets medlemmer.

StrandHouse anbefales som en dyktig, konstruktiv, effektiv og svært operativ samarbeidspartner innenfor dette fagfeltet. 

Anne Flaathen
Marketingsjef KLP


AMFI DRØBAK CITY

AMFI Drøbak City har ved flere anledninger samarbeidet med Marianne Smeby Strand og StrandHouse.
Et kjøpesenter i et konkurranseutsatt marked som AMFI Drøbak City  er helt avhengig av å skape gode relasjoner opp mot våre kundegrupper. Som et ledd i å forsterke merkevarebyggingen har AMFI Drøbak City kjøpt et mangfoldig utvalg av tjenester fra
StrandHouse:

·        Planlegging og gjennomføring av forskjellige temaarrangementer og salgsutløsende kampanjer
·        Konferansier til ulike oppdrag
·        Kreativ veileder og samarbeidspartner mot våre leietagere
·        Levering av redaksjonelle tjenester til senterets kundeaviser

AMFI Drøbak City er veldig fornøyd med disse tjenestene og gir Strand House de beste skussmål. Vi kommer også til å benytte oss av StrandHouse i fremtiden.

Ragnar Sørlie
Senterleder – AMFI Drøbak City