HVA KAN JEG BIDRA MED?

Jeg tilbyr redaksjonelle tjenester og rådgiving for både store og små selskaper. Jeg kan hjelpe med en enkelt sak, eller koordinere og organisere større aktiviteter internt eller eksternt.

I kundeporteføljen er finanskonsern og mediebyråer som ønsker en dedikert ressurs på enkeltprosjekter innenfor presse og enkel mediehåndtering, eller reportasjeledelse magasin. 

Andre trenger en journalist, rådgiver eller tekstforfatter, til store eller små saker og prosjekter.

Jeg har et operativt og realistisk fokus, og med det mener jeg rett og slett at jeg ønsker å se resultater av det som gjøres, innenfor de rammene som er satt. Av egen erfaring vet jeg at eksterne konsulenter ofte har de eksepsjonelt gode løsningene på papiret, men ikke alltid evne til å se hva som faktisk lar seg gjennomføre i praksis.  Jeg tror ofte det er mer hensiktsmessig å gå direkte på enkeltpersoner/mindre grupper, og på den måten konkretisere ut i fra hva som er den faktiske utfordringen og handlingsrommet. 

Det jeg trives aller best med er å skrive og formidle de gode historiene. 
Jeg leverer i dag både til avis, nett og magasin. Jeg tar også gode bilder, og leverer i mange sammenhenger "full pakke" med tekst og bilde. 

I tillegg har jeg årlig noen faste oppdrag som konferansier, hvis det skulle være et behov.